Szakterületek

Büntető és szabálysértési jog

A büntető és szabálysértési eljárás teljes tartamára (nyomozati eljárás, vádemelés, bírósági eljárás) vonatkozóan az ügyvédi iroda vállalja a gyanúsított védelmét, sértettek és tanúk képviseletét. Az adózással számvitellel, gazdasági ügyekkel kapcsolatos ügyekben különösen nagy szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvéd közreműködése a büntető eljárásban fokozott előnyt jelenthet a megbízók számára.

Gazdasági jog, cégjog, társaság alapítás

Vállaljuk a gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviseletét, gazdasági társaságok alapítását és változásbejegyzési eljárás lebonyolítását, belső ügyrendek, szervezet- és működési szabályzatok kidolgozása, fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseletének létrehozása, társaságok átalakulása és megszüntetése. Biztosítási ügyek, kereskedelmi gazdasági perek vitele.

Ingatlanjog, ingatlan adásvétel

Rendelkezésére állunk bármilyen ingatlanjogi kérdésben, legyen az ingatlan adásvétel, csere, egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítése és ellenjegyzése (opciós szerződések, bérleti szerződések, használati szerződések), az illetékes föld- és adóhivatal előtti eljárásban való képviselet, ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások vitele, társasházi alapító okiratok készítése, módosítása, ingatlanok átminősítése, illeték- és adótanácsadás

Közigazgatási jog

A közigazgatási hatósági eljárásokban az iroda vállalja az ügyfelek teljes körű, hatóság előtti képviseletét. Közigazgatási határozatok elleni fellebbezés, panasz, észrevétel elkészítése és benyújtása. Közigazgatási határozatok felülvizsgálatára irányuló perek indítása, perképviselet.

Munkajog

Vállaljuk munkaviszony, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozása és megszüntetése, munkaügyi szabályzatok kidolgozása, munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése, képviselet munkaügyi jogvitákban, perbeli képviselet vezetői szerződések elkészítése

Perbeli képviselet (bírósági és választottbírósági eljárások)

Irodánk vállalja a teljes körű perbeli képviseletet polgári, munkaügyi, társadalombiztosítási, közigazgatási, valamint családjogi perekben.

Szerződések joga

Irodánk vállalja társasági szerződések, munkaszerződés, megbízási és vállalkozási szerződés, adásvételi szerződés, bérleti szerződés elkészítését, véleményezését.

Társadalmi szervezetek joga

Irodánk vállalja a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek alapítását és képviseletét, alapítvány, egyesület alapító okiratának elkészítését, ellenjegyzését.

Öröklési jog

Öröklési jog területén irodánk vállalja hagyatéki eljárásokban az ügyfelek teljes körű képviseletét, végrendelet elkészítését és ellenjegyzését.

az oldal tetejére
vissza az előző oldalra az oldal tetejére